Fine Art
2019 — Neck Of The Woods, Rotterdam

[NL]
Verkeersboetes in een breed scala van overtredingen: van verkeerd parkeren tot te snel of door rood rijden (het was nog oranje). De boetes zijn ingelijst en gesigneerd, de hoogte van de boete bepaalt de prijs van het kunstwerk.* Tevens beschikbaar op bestelling.** Betaling kan ofwel naar de kunstenaar ofwel direct naar het CJIB.

* exclusief voorrijkosten
** keuzemogelijkheden onder andere wat betreft de locatie en aard van de overtreding, mits deze niet tot een taakstraf of vrijheidsstraf leidt.

[EN]
Traffic fines in a wide range of offenses: ranging from parking outside designated areas to speeding or running red lights (it was still yellow when I passed). The fines are framed and signed, prices are determined by height of the fine.* Also available to order.** Payments can be fulfilled either to the artist or directly to traffic police.

* administrative costs not included
** buyer is allowed to choose among other things the location and nature of the offense, provided it does not lead to community service or custodial sentence.