Rotjesnorkel
2022 — Villa Zebra

[NL] Rotjesnorkel is een gezamenlijk project met eerstejaars studenten Docent Beeldende Vorming van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam[BM(1]  dat plaatsvond bij Villa Zebra. Tijdens dit project speelde Maarten Bel de rol van Onderwaterdirigent om de studenten aan te moedigen met diverse watermaterialen zoals moddersporen, koraalweefgetouw, onderwatergeluiden, plastic zakken, en pakken van mythische zeemonsters te experimenteren. Gedurende drie maanden leidden deze experimenten, interventies en workshops tot een grote hoeveelheid kunstwerken waarmee de studenten speculeren over hoe het leven eruit zou kunnen zien in een onder water gelopen Rotterdam.

[ENG] Rotjesnorkel is a collaborative project with first year students of the Fine Art and Design Teacher Training of the Willem de Kooning Academy in Rotterdam which took place at Villa Zebra. During this project he took on the role of Underwater Conductor, to encourage the students to experiment with various water materials such as mud tracks, coral weavings, underwater sounds, plastic bags, and suits from mythical sea monsters. Over the course of three months, these experiments, interventions, and workshops led to many artworks through which the students speculated about what life could be like in a submerged Rotterdam.