Buurtplaatjes
2021-2022 — Stedelijk Museum Schiedam

[NL] Project waarbij buurtbewoners plaatjes van elkaar kunnen sparen, geënt op de vaak terugkerende voetbalplaatjesacties van diverse supermarkten. Doel is het verbeteren van sociale cohesie in de wijk door deelnemende buurtbewoners onder te verdelen in schijnbaar willekeurige categorieën – mensen die heel hard zingen als ze alleen thuis zijn, mensen die warm ontbijten, mensen die de zin van het leven hebben gevonden. Aan de categorieën werden gezamenlijke activiteiten gekoppeld, zoals een ochtend met warm ontbijt of een filosofische verhalenmiddag. Samenwerking met het Stedelijk Museum Schiedam en ondernemers in de wijken Schiedam-Oost, Schiedam-Zuid/West, Schiedam-Noord, Schiedam-Centrum, Schiedam-Nieuwland, van snackbar tot fietsenmaker.

[ENG] Two month program during which citizens of the same neighbourhood can collect and trade pictures of each other, comparable to baseball cards in the US. Purpose of the program is to increase social cohesion by categorising neighbours based on apparently trivial common factors – singing out loud when home alone, having a hot breakfast, having discovered the meaning of life. Linked to these categories are communal activities including a gathering for hot breakfast and a discussion about the meaning of life. Made possible by Stedelijk Museum Schiedam and small businesses in Schiedam-Oost, Schiedam-Zuid/West, Schiedam-Noord, Schiedam-Centrum, Schiedam-Nieuwland, ranging from a snackbar to a bicycle repair shop.

Pictures by Aad Hoogendoorn